(011) 3090 100 | office@velefarm.co.rs srp | eng
sitemap

Preduzeća

Radi pojednostavljivanja rada u složenom sistemu i grupisanja po segmentiranim programima, u okviru Velefarm holdinga kao matičnog preduzeća, uspešno posluje i sedam zavisnih preduzeća.

VELEFARM VFB d.o.o. Beograd

VELEFARM- INVEST d.o.o Beograd

VELEFARM PROLEK d.o.o. Beograd

VELEFARM d.o.o. Bijeljina

FARMACIJA -VELEFARM d.o.o Banja Luka

A.D. SANITARIJA Novi Sad

BAYPHARM d.o.o. Podgorica