(011) 3090 100 | office@velefarm.co.rs srp | eng
sitemap

Naši ljudi

Velefarm porodicu čini 600 članova. Među njima se nalaze zaposleni od prvog dana postojanja Velefarma, ali i budući zaposleni – stipendisti koje kompanija vidi kao svoje perspektivne kadrove. Velefarm održava kontakt i sa svojim penzionerima koji su decenije rada uložili u razvoj i napredak kompanije.

Pored podsticajnih uslova rada, Velefarm kontinuirano ulaže u dodatno obrazovanje i sticanje veština modernog poslovanja svojih zaposlenih. Kao retko koja kompanija, edukacija zaposlenih je institucionalizovana u okviru Velefarm škole. Polaznici su zaposleni na svim nivoima i organizacionim delovima kompanije. Svoje značajno mesto bez razlike imaju zaposleni svih obrazovnih profila. Velefarm brine o bezbednosti na radu i primenom standarda koji je sertifikovan OHSAS 18001. Ovaj standard je zasnovan na upravljanju rizicima i usmeren je na zdravlje zaposlenih i poslovnih partnera i bezbednost na radu.

Značajan deo zaposlenih su akcionari Velefarma.