(011) 3090 100 | office@velefarm.co.rs srp | eng
sitemap

Poslovni centri

Velefarm je prva kompanija koja je na teritoriju Srbije uvela koncept poslovnog centra sa integrisanom kompletnom infrastrukturom i ljudskim resursima, neophodnim da funkcioniše kao samodovoljna jedinica, nadležna za određenu teritoriju na tržištu. Osim osnovne službe nabavke, poslovni centar čine i prateće službe, kao i visokoregalna skladišta i kancelarijski prostori. U Srbiji posluje 10 poslovnih centara, a kao preduzeća u okviru holdinga posluju centri u Banjaluci za područje Republike Srpske i federacije BiH, i centar u Podgorici za Crnu Goru.

Mapa