(011) 3090 100 | office@velefarm.co.rs srp | eng
sitemap

Banja Luka

Velefarm d.o.o. Banjaluka
Novakovici bb
Broj opština koje pokriva: 66
Broj ustanova koje snabdeva (uključujući Apoteke): 280
Broj zaposlenih: 22 (centar u osnivanju)
Razvijena neto površina objekta: 8.163 m²
Vozni park: teretna vozila-7, putnička vozila-7
Radno vreme: 07.30-15.30
Kontakt podaci: tel.+387-51-333-900; fax: +387-51-333-901;
E-mail: office.banjaluka@velefarm.co.rs