(011) 3090 100 | office@velefarm.co.rs srp | eng
sitemap

Istorijat preduzeća

Značajni datumi

 • 1979. 4. aprila – osnivanje, 16 zaposlenih, 160 m2 poslovnog prostora i 800 m2 iznajmljenog skladišnog prostora u blokovskom skloništu
 • 1987 – udvostručena poslovna dobit u odnosu na početnu; utrostručen kapital; otvaranje prvih poslovnih centara u Kumanovu, Užicu i Subotici.
 • 1988 – prelazak iz OOUR-a u RO – osamostaljenje, formiranjem preduzeća sa punim pravnim i poslovnim subjektivitetom; početak izgradnje poslovne zgrade u Beogradu
 • 1989 – formiranje sopstvene službe uvoza lekova, opreme i sredstava; useljenje i početak rada u novoj poslovnoj zgradi u Beogradu.
 • 1990 – snažan porast ukupnog prihoda, stabilizacija dobiti imovine i kapitala
 • 1992 – dostignuta pozicija najvećeg uvoznika lekova i sredstava za lečenje na području bivše SFRJ; otvaranje poslovnog centra u Vranju
 • 1993 – otvaranje poslovnih centara u Nišu, Valjevu, Kragujevcu i Novom Sadu.
 • 1994 – Velefarm zvanično postaje Deoničarsko društvo u privatnoj svojini; otvaranje poslovnog centra u Zaječaru; početak stupendiranja najboljih studenata Farmaceutskog fakulteta – praksa koja će biti nastavljena svih narednih godina.
 • 1997 – privatizacija dokapitalizacija sa ICN Galenika; vrednost uvoza farmaceutskih proizvoda od 1992.g. uvećana 18 puta, kapital uvećan 8 puta u odnosu na 1990. godinu
 • 1998 – Formiranje holdinga sa 4 preduzeća; otvaranje poslovnog centra u Prištini ; zvaničan početak rada Velefarm škole za kontinuiranu edukaciju sopstvenih kadrova.
 • 1999 – dobijanje međunarodnog sertifikata za sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001, prva veledrogerija u Srbiji, među prvima u Evropi.
 • 2000, april – pokretanje stečajnog postupka i preuzimanje Velefarma od strane bivšeg režima, usled nepoštovanja naredbi suprotnih medicinskim i stručnim, profesionalnim pravilima. Rezultat poslovanja u toj godini: pričinjena šteta od 55 miliona $; oktobar 2000 – povratak prethodnog rukovodstva na čelo kompanije.
 • 2002 – širenje u inostranstvu – osnivanje prvog regionalnog preduzeća i poslovnog centra u Bijeljini, za snabdevanje zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj i kao i celoj terirotiji Federacije BiH; dobijanje međunarodnog sertifikata za sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001.
 • 2003 – Velefarm postaje kompanija sa 100% privatnim vlasništvom; početak prisustva na Beogradskoj berzi.
 • 2004 – otvaranje poslovnog centra u Kosovskoj Mitrovici
 • 2005 – otvaranje novoizgrađenog objekta u poslovnom centru Kragujevac; rekonstrukcija i osavremenjivanje objekata u Novom Sadu, Bijeljini i Beogradu, značajna dopuna savremenih transportnih sredstava, inovacije u IT sistemu.
 • 2006 – uspostavljanje sistema upravljanja zaštitom zdravlja zaposlenih i bezbednošću na radu OHSAS 18001
 • 2007 – konsolidacija i stabilizacija prodajnog portfolija, povećanje obima poslovanja; modernizacija poslovno-distributivnog centra u Vranju i Valjevu; ulaganje značajnih sredstava u unapređenje apotekarske delatnosti u Srbiji
 • 2008 – rekonstrukcija i proširenje objekata u PC Zaječar; proširenje prodajnog portfolija i rast prodaje.
 • 2009 – 30 godina uspešnog poslovanja. Izgrađen Centralni distributivni centar – visokoregalno sladište sa 4000 paletnih mesta i hladnim komorama 1500m3, po najsavremenijim svetskim standardima, jedini takav u Srbiji. Uz rekonstruisane distributivne objekte u Srbiji, svi kapaciteti zadovoljavaju uslove GDP – dobre distributivne prakse.
 • 2010 – završetak izgradnje Poslovno distributivnog centra u Banja Luci; početak restrukturiranja Velefarma
 • 2011 – promene u top menadžmentu kompanije – nakon 32 godine Velefarm dobio novog generalnog direktora.