(011) 3090 100 | office@velefarm.co.rs srp | eng
sitemap
  • No categories

Media

Velefarm od svog postojanja ima jasnu korporativnu prepoznatljivost i atraktivan vizuelni identitet. Komunikacija sa svim poslovnim partnerima – dobavljačima, kupcima, strukovnim udruženjima, državnim organima itd. odvija se kontinuirano i na principima precizne i jasne poslovne odgovornosti.

Sve aktivnosti Velefarma od značaja za poslovne partnere, kao i opštu javnost dostupne su blagovremeno i sa najvišim stepenom otvorenosti.


IZJAVA O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2011.GODINE


IZJAVA O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2011.GODINE – SNT