(011) 3090 100 | office@velefarm.co.rs srp | eng
sitemap

Distribucija

Svi poslovni procesi u Velefarmu, usklađeni su sa standardima dobre distributivne prakse GDP. Planskim teritorijalnim razvojem i strategijom maksimalne usluge, Velefarm je u mogućnosti da svaki lek dostavi na odredište za najviše 120 minuta.

171 transportna i putničko vozila su posebno opremljena uređajima za transport lekova i medicinskih sredstava. Vozni park se redovno obnavlja, a razvijen je i uspešan sistem za redovnu eksploataciju i održavanje vozila. Takav vozni park doprinosi kako efikasnosti logistike, tako i komunikacionim ciljevima. Uredna, moderna i standardno obeležena vozila Kompanije koje se često mogu uočiti na domaćim ulicama i putevima, samom svojom pojavom govore o veličini, stabilnosti i progresu preduzeća.